Dünder Makina Distilasyon - Ekstraksiyon
  • Türkçe
  • English
  • Bulgaria
  • Arabian

Dünder Makina Distilasyon - Ekstraksiyon

Dünder Makina Distilasyon - Ekstraksiyon

Absolü Sistem

*Absolü nedir

Absolü : Konkretin etanolle ekstraksiyonu sonucu elde edilir. Konkret etanol ile tüketilirse kokulu maddeler alkole geçer. Etanollü ekstrenin -15°C gibi düşük derecelerde dondurulması ile mumlar katı hale geçer. Soğukta süzüldükten sonra alçak basınç altında alkolün uzaklaştırılmasıyla uçucu yağca zengin, koyu renkli, sıvı veya yarı katı özellikteki absolü elde edilir. Absolü parfümeride kullanılır.

 

*Absolü Süreci

Absolü üretiminde, konkret ksek saflıkta ve kalitede etil alkol ile muamele edilir. Konkret, etil alkol ile kademeli olarak yıkanır; yıkama sayısı arttıkça absolü verimi artar; ancak feniletil alkol oranı azalırken, parafinlerin oranı yükselir. Kullanılan konkretin yaklaşık on katı kadar etil alkole ihtiy vardır. Her bir yıkamadan gelen etil alkol ekstreleri bir tankta toplanır ve orada eksi 20 oC gibi şük bir sıcakkta tutulur. Parafin gibi mumsu maddeler çökerken, koku ve bazı renk maddeleri etil alkole geçer. Etil alkol vakum altında uçurulur ve geride absolü kalır.