Absolute Sistem

Absolute System

Absolute Sistem

Absolute Nedir

Absolute: Konkretin etanolle ekstraksiyonu sonucu elde edilir. Konkret etanol ile tüketilirse kokulu maddeler alkole geçer. Etanollü ekstrenin -15°C gibi düşük derecelerde dondurulması ile mumlar katı hale geçer. Soğukta süzüldükten sonra alçak basınç altında alkolün uzaklaştırılmasıyla uçucu yağca zengin, koyu renkli, sıvı veya yarı katı özellikteki absolute elde edilir. Absolute parfümeride kullanılır.

Absolute Süreci

Absolute üretiminde, konkret yüksek saflıkta ve kalitede etil alkol ile muamele edilir. Konkret, etil alkol ile kademeli olarak yıkanır; yıkama sayısı arttıkça absolute verimi artar; ancak feniletil alkol oranı azalırken, parafinlerin oranı yükselir. Kullanılan konkretin yaklaşık on katı kadar etil alkole ihtiyaç vardır. Her bir yıkamadan gelen etil alkol ekstreleri bir tankta toplanır ve orada eksi 20 oC gibi düşük bir sıcaklıkta tutulur. Parafin gibi mumsu maddeler çökerken, koku ve bazı renk maddeleri etil alkole geçer. Etil alkol vakum altında uçurulur ve geride “absolute” kalır.

/ İmalatlarımız

Comments

Comments are closed.